Folkehelseoversikt og levekårskartlegging

Kommunen skal i tråd med folkehelseloven ha oversikt over samlet helsetilstand i Sandefjord og faktorer som påvirker innbyggernes helse. Det gjelder for eksempel faktorer som oppvekst- og levekår og fysisk, kjemisk og sosialt miljø. 

Folkehelseoversikt og levekårskartlegging 2023

Det tverrsektorielle folkehelsenettverket i kommunen laget høsten 2023 en folkehelseoversikt og levekårskartlegging for Sandefjord kommune. Det er laget to versjoner - en versjon med hovedfunn, og et mer omfattende grunnlagsdokument.

Folkehelseoversikt og levekårskartlegging 2023 (hovedfunn) (PDF, 3 MB)

Folkehelseoversikt og levekårskartlegging 2023 (grunnlagsdokument) (PDF, 4 MB)

Folkehelseoversikt og levekårskartlegging 2019

Folkehelseoversikt 2019 (kortversjon) (PDF, 10 MB)

Folkehelseoversikt 2019 (grunnlagsdokument) (PDF, 4 MB)

Levekårskartlegging Sandefjord 2019 (PDF, 5 MB)

Digitalt levekårskart 2019

Andre datakilder

Ungdata

Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Nøkkeltallsrapport Ungdata 2024 Ungdomsskole Sandefjord (PDF, 691 kB)

Nøkkeltallrapport Ungdata 2024 Videregående Sandefjord (PDF, 718 kB)

Her finner du  Ungdata-rapportene for Vestfold fylke

Her finner du Ungdata-rapportene fra 2013, 2017 og 2021

Folkehelse- og oppvekstprofiler

Folkehelseinstitutt (FHI) publiserer hvert år 

  • folkehelseprofiler som viser en oversikt over folkehelsetilstanden i landets kommuner
  • oppvekstprofiler som gir en god pekepinn på hvordan oppvekstsvilkårene er i de ulike kommunene.

Last ned folkehelseprofil eller oppvekstprofil for Sandefjord 

Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark 2021

Hvordan har den voksne befolkningen det i Vestfold og Telemark? Høsten 2021 svarte 34 000 innbyggere over 18 år på spørsmål om livskvalitet, søvn, psykiske helseplager, helsevaner, og tilgang til kulturtilbud og offentlig transport i nærmiljøet. Et stort antall av de som deltok i undersøkelsen, oppgir at de enten er fornøyd eller svært fornøyd med livet. Det er tydelige sosiale forskjeller i hvordan deltakerne i undersøkelsen vurdere egen helse. De fleste aspekter knyttet til psykiske plager og livskvalitet viser en sterk sammenheng med alder; livet oppleves bedre med høyere alder. 

Les mer om folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark høsten 2021.