Mangfold og inkludering

I Sandefjord bor det rundt 12 300 innbyggere med innvandrerbakgrunn. De kommer fra mer enn 140 nasjoner og av ulike grunner; jobb, kjærlighet, studier, flukt eller andre årsaker.

 

Innvandring til Sandefjord har foregått i flere generasjoner. Det har gitt kommunen, og dens bedrifter, sårt tiltrengt arbeidskraft. I tillegg har innvandrerne selv skapt nye arbeidsplasser og gitt lokalbefolkningen nye kulturelle impulser. Sandefjords flerkulturelle innbyggere bidrar til betydelig verdiskaping og representerer en styrke for den attraktive byen vi er, og skal være.