Miljøsertifisering

Offentlige og private virksomheter kan miljøsertifiseres. Sertifiseringen innebærer at virksomheten gjennom et målrettet arbeid dokumenterer miljøprestasjoner.

I mange tilfeller er miljøsertifisering også økonomisk lønnsomt. Det finnes flere forskjellige sertifiseringsordninger i Norge i dag. De vanligste er 

ISO 14001 er en internasjonal sertifiseringsordning som flere selskaper i Norge har anledning til å sertifisere etter. Mange private virksomheter i Sandefjord kommune er miljøsertifisert, og stadig nye virksomheter kommer til.

Sandefjord kommune er miljøsertifisert etter Miljøfyrtårn-standarden. Klimaregnskap kan oversendes på forespørsel.

Enhet for overordnet planlegging og miljø har rollen som miljøfyrtårnkoordinator i kommunen. 

Miljøfyrtårn driftes av en stiftelse med hovedkontor i Kristiansand. På stiftelsens hjemmeside er det mer informasjon om ordningen.

Sandefjord kommune fikk årets inspirasjonspris 2020 for sin offensive rolle med å fremme bærekraft for hele kommunen.