Personvernerklæring for skolene i Sandefjord

Personvernerklæring for skolene i Sandefjord

Dine personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan identifisere eller fortelle oss noe om deg. Vi skal behandle dine personopplysninger som elev og foresatt i skolene i Sandefjord kommune på en lovlig og sikker måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvilke opplysninger vi samler inn om deg og hvorfor vi trenger å gjøre det. Den sier også noe om hvordan vi tar vare på disse opplysningene, hvor vi lagrer dem og hvor lenge.

Se også Sandefjord kommunes generelle personvernerklæring.