Midtåsen parkanlegg og skulpturpark

Åpningstider

Parkanlegget er åpent for publikum hver dag fra klokken 8 til 22. Redusert åpningstid i vinterhalvåret.

På lørdager og søndager er det ofte omvisning. Se dagspressen for mer informasjon.

Parkering

  • Kjøretøy må parkeres utenfor eiendommen.
  • Parkering til venstre for øvre hovedport.
  • Det er mulig å parkere ved Mokollen barnehage og gå opp til Midtåsen via porten ved Mokollveien.
  • Egne plasser for personer med parkeringskort for forflytningshemmede.

Om eiendommen

Midtåsen var hjemmet til skipsreder Anders Jahre og hans kone Bess Jahre. De fikk oppført hovedhuset på 1200 kvadrat som sin bolig i 1933, etter tegning av den kjente arkitekten Arnstein Arneberg. Byggestilen kan karakteriseres som neddempet funksjonalisme.

Huset er anlagt på en høyde med utsikt mot fjorden, langs en terassert akse. Eiendommen prydes av skulpturer, gamle eieketrær og vakte planter. Området omfatter 60 mål bebyggelse, parkanlegg og fin natur.

Eiendommen ble i 2008 kjøpt av Sandefjord kommune, Vestfold fylkeskommune og Anders Jahres Humanitære stiftelse gjennom selskapet Midtåsen AS.

Hovedbygningen med deler av innbo og parkanlegg er fredet. Sandefjord kommune har ansvaret for parkanleggene og eiendommen for øvrig.

Knut Steens paviljong og skulpturpark

På en høyde på Midtåsen ligger Knut Steens paviljong og skulpturpark, hvor 16 av kunstnerens verk er samlet. Tolv marmorskulpturer står i paviljongen, mens fire bronseskulpturer er plassert rundt i landskapet.

Åpningstidene i skulpturpaviljongen er fra klokken 10 til 19.  

Paviljongen er tegnet av arkitekt Svein Lund og landskapsarkitekt Gullik Gulliksen. Det er Sandefjord kommune, Vestfold fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DnB NOR og Anders Jahres humanitære stiftelse som sammen står bak skulpturparken.

Det er mulig å leie paviljongen. Kontakt seksjon park, idrett og friluftsliv.

Se brosjyre for Midtåsen skulpturpark

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?