Blågrønnalger (cyanobakterier) i Goksjø

Det er observert algeoppblomstring i Goksjø. Dette er trolig blågrønnalger (cyanobakterier).

Ved synlig oppblomstring av alger, fraråder kommuneoverlegen bading og andre aktiviteter som medfører eksponering for vannsprut eller kontakt med vannet. Hunder bør heller ikke bade eller drikke vannet.

Oppblomstring kan ses ved at vannet er farget, eller som farget hinne, flak, klumper eller skum på vannet. Fargen kan være blågrønn, grønn, gulgrønn eller rødbrun. For trygt å kunne bade skal du kunne se bunnen på en meters dyp. 

Alger i vann. - Klikk for stort bildeFor trygt å kunne bade skal du kunne se bunnen på en meters dyp. Sandefjord kommune

Det er viktig å merke seg at slike oppblomstringer kan dukke opp og forsvinne igjen svært raskt. Det er ikke et generelt råd mot å bade i Goksjø, men før bading eller lek bør du se etter tegn til oppblomstring.

Noen cyanobakterier kan produsere giftstoffer som kan føre til forgiftninger ved svelging av vann, eller ved svelging og inhalering av vannsprut. Kontakt med giftstoffene kan også gi hudirritasjoner og blemmer.

Oppblomstring skjer vanligvis i næringsrike innsjøer i perioden juni til oktober. I år har trolig varm mai-måned fremskyndet oppblomstringen. I Sandefjord har særlig Goksjø og Akersvannet vært utsatt for oppblomstring av cyanobakterier de siste årene.

Alle bør være oppmerksomme på eventuell oppblomstring før bading i næringsrik innsjø.