Forslaget til områdeplan for Tivolitomta er klart

Arkitekt- og ingeniørselskapet Sweco har siden i høst hjulpet kommunen med å lage planforslag og konsekvensutredning for utviklingen av Tivolitomta. Nå er forslaget klart, og det legges frem for de folkevalgte i Hovedutvalget for miljø- og plansaker 12. juni.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for nytt bibliotek og kulturskole og sentrumsfunksjoner som kan bidra til byutvikling og aktivitet i sentrum av Sandefjord. Tivolikvartalet skal bli en ny sentral møteplass hvor fellesnevneren er opplevelse, utdanning/læring og lek – for alle aldre. 

Planen skal sikre at arealene på Tivolitomta utvikles på en måte som kommer alle kommunens innbyggere til gode, at området blir en viktig motor for byutviklingen i Sandefjord sentrum, samt bidrar til å knytte tilgrensende områder (Torget, brygga, Badeparken og Thor Dahls gate) sammen.

 Planforslaget tilrettelegger blant annet for:

  • nytt bibliotek og kulturskole, i tillegg til øvrige sentrumsformål og -funksjoner
  • et sammenhengende bygulv fra Torvet ned til Strandpromenaden
  • ny urban strøksgate sentralt i planområdet
  • utearealer på gående og syklenes premisser, med brede fortauer, gågater og torg
  • møteplasser inne og ute med aktivitet tilpasset alle aldersgrupper, men med spesielt fokus på barn og unge
  • etablering av parkeringskjeller med nedkjøring fra øst i Hvalfangergata

 

Bygninger på høyre side. Folk vandrer utendørs - Klikk for stort bilde
Illustrasjon sett fra biblioteket - Klikk for stort bilde
Illustrasjon sett fra badeparken - Klikk for stort bilde
Illustrasjon sett fra kurbadhagen - Klikk for stort bilde

Du kan se dokumentene til saken her.

Her kan du følge med på behandlingen av saken i møtet til Hovedutvalget for miljø- og plansaker 12. juni.