Generelt bålforbud

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge.

Dette betyr at det ikke er lov å brenne bål i eller i nærheten av skog eller utmark. Utmark er all udyrket mark, skog, fjell og strandområder, inkludert øyer.

Strender er altså omfattet av det generelle bålforbudet. Det er likevel lov til å grille på stranda i god avstand fra skog og vegetasjon, men aldri på svaberg. Du kan også bruke tilrettelagte grill- og bålplasser. Den som tenner bålet, er selv ansvarlig for at det skjer på en måte som ikke kan føre til brann og at bålet er slukket når det forlates.

Sandefjord brann og redning har en liste over tilrettelagte bålplasser. Denne revideres i disse tider, og en oppdatert liste forventes publisert i løpet av mai. Vær oppmerksom på at dette ikke er en godkjenning.

Noen ganger kan det bli så tørt og varmt at de tilrettelagte plassene heller ikke skal brukes, og da kan kommunen innføre et totalforbud. 

På nettsiden https://skogbrannfare.met.no/ ligger skogbrannfareindeksen og der kan du alltid se hvor stor skogbrannfaren er. Det vil også ligge varsler på yr.no og i yr-appen.

Tips til bruk av tilrettelagte bålplasser:

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bålet som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.