Guttas Campus – for å bekjempe utenforskap

Et helt spesielt tilbud for gutter i ungdomsskolen kommer nå til Sandefjord. Prøveprosjektet kalles «Guttas Campus».

Tre gutter som smiler - Klikk for stort bildeLæring og nye, gode vennskap er like viktig på Gutta Campus. Bjørn Tore Stokke, Guttas Campus.

Med støtte fra SpareBank 1 Stiftelsen BV settes «Guttas Campus» i gang som et fireårs prøveprosjekt. Erfaringene fra Oslo og andre steder i landet har vært mer enn lovende.

– Dette er veldig meningsfullt og har vekket stor begeistring både hos oss folkevalgte og i administrasjonen. Guttas Campus vil gi mange gutter en økt karakterstyrke og mestringsfølelse, som kan være nøkkelen til å kunne ta flere gode valg i livet, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

To ukers læringscamp

Mange ungdommer fullfører aldri videregående skole. Flere gutter enn jenter dropper ut. Det ønsker Guttas Campus gjøre noe med, og fra neste sommer starter Sandefjord kommune opp med en to ukers intensiv læringscamp for 50 gutter som er ferdig med 9. klasse. Guttene følges deretter opp i et eget mentorprogram gjennom det siste året på ungdomsskolen og etter behov det første året på videregående. Campen skal gjennomføres i Sandefjord – det er foreløpig ikke bestemt hvor – og er gratis for de som deltar.

Se informasjonsfilmene som er laget om Guttas Campus her. 

Spleiselag

Satsingen er et spleiselag mellom kommunen og SpareBank 1 Stiftelsen BV som bidrar med ti millioner kroner hver i en prosjektperiode på fire år. Onsdag i forrige uke ble avtalen signert av partene. Blir resultatene fra prosjektet så gode som man håper og tror, er meningen at Guttas Campus skal videreføres som en del av kommunens normale drift.

Økt livsmestring

Målgruppen for Guttas Campus er gutter som opplever skolen som utfordrende, og som ønsker å styrke seg faglig og sosialt før de begynner på videregående skole. Hovedmålet er å støtte guttenes faglige og sosiale utvikling, og å styrke deres forutsetninger for å mestre livet og fullføre videregående skole. Dette er helt i tråd med Sandefjord kommunes målsettinger og strategier.

90 prosent har fullført videregående

Guttas Campus er en del av en frivillig stiftelse med tilhold i Oslo. Inspirert av et lignende opplegg fra Danmark, startet de opp i hovedstaden i 2018. Senere har det spredt seg til Vestlandet og Nord-Norge, og nå til Sandefjord. Resultatene så langt er imponerende; 90 prosent av de første deltagerne har i dag fullført videregående skole. I tillegg er tilbakemeldingene fra guttene som har deltatt, ekstremt positive.

Gruppe som smiler til kamera - Klikk for stort bildeSignerer kontrakten. Sandefjord kommune og Sparebank Stiftelsen 1 BV spleiser på utgiftene som sikrer at Guttas Campus kan starte opp i Sandefjord. Fra venstre bak: Erik Raastad (kommunalsjef for kultur, idrett og fritid), Kristin Flåtten (kommunalsjef for kunnskap, barn og unge), Per Halvorsen (konsernsjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge), Fredrik Thorsen (lokalbanksjef for SpareBank 1). Ordfører Bjørn Ole Gleditsch og Gisle Dahn (daglig leder i SpareBank 1 Stiftelsen BV) signerer kontrakten. Eivinn Ueland

Nøkkelen til flere valg

– Utenforskap er et stort samfunnsproblem, som også har truffet Sandefjord hardt. Når noen havner utenfor, er det et stort tap for alle, både for samfunnet og ikke minst for den enkelte. Derfor er vi svært takknemlige og glade for at Sparebank 1 Stiftelsen BV vil være med å støtte Guttas Campus med betydelige midler. Vi har store forventninger til at dette vil være et godt tiltak for å bekjempe utenforskap og gi ungdom en mestringsfølelse som kan være nøkkelen til å kunne ta flere gode valg i livet, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

For alle som har utfordringer

Kommunalsjef for kunnskap barn og unge, Kristin Flåtten, har stor tro på prosjektet.

– Dette blir veldig spennende, og jeg er overbevist om at det er mange som vil passe inn i et slikt prosjekt. Dette er ikke et tilbud spesielt for skolesvake elever, men for alle de som sliter med ulike utfordringer, enten det handler om mangel på motivasjon, at man strever sosialt, har noen dårlige vaner osv, sier Flåtten. Hennes kollega på kultur, idrett og fritid, Erik Rastad er helt enig.

– Alle mennesker vil på et eller annet tidspunkt trenge litt hjelp. På Guttas Campus har de fokus på læring og samhold. Samtidig bytter de karakterstyrke, får økt selvtillit og selvfølelse.

Glad for at kommunen tar ballen med stor begeistring

For SpareBank 1 Stiftelsen BV er dette den største gaven de har gitt noen gang, men daglig leder i stiftelsen, Gisle Dahn, er sikker på at dette er vel investerte penger.

– Vi har som formål er å dele ut overskudd fra SpareBank 1 Sørøst-Norge til allmennyttige prosjekter lokalt. Det er ingen tvil om at dette er et svært viktig forebyggende arbeid blant ungdom i en sårbar alder. Vi er også veldig takknemlige overfor politikere og administrasjonen som tar ballen, hiver seg rundt og viser stor begeistring og samarbeidsvilje for å få dette til, sier Dahn.

Om prosjektet

Guttas Campus er et tilbud gis til gutter som har fullført niende klasse. Det kommer i tillegg til vanlig skole og inneholder to hovedaktiviteter:

 1. Læringscampen er preget av tydelige forventninger, regler og avtaler. Det jobbes systematisk med lesing, skriving og regning. Alle læringsaktivitetene har tydelig struktur og tydelige mål, og er tilpasset den enkelte. Hovedmålet, i tillegg til det rent faglige, er å lære å lære. Det er i tillegg fokus på gode vaner som nok søvn, riktig kosthold, fysisk aktivitet, sosialt samvær og begrenset mobiltid. Det jobbes kontinuerlig med karakterstyrker som har sterke føringer på evnen til å lære. Staben består av kompetente voksne, med høy legitimitet både faglig og personlig. Disse vil være rollemodeller og forbilder som guttene kan identifisere seg med, respektere og se opp til.
   
 2. Mentorordning. Etter læringscampen får guttene gruppementoring gjennom hele 10. klasse og etter behov gjennom første året på videregående skole. Annenhver uke møtes guttene på et mentorsenter hvor de får støtte og blir motivert til å opprettholde de gode vanene fra læringscampen, få leksehjelp, faglig påfyll, arbeide videre med karakterstyrkene og sosialt samvær.

Rekruttering til Guttas Campus

Det er et samarbeid med skolene for å informere og motivere både guttene og foreldrene for opplegget. Eleven må selv søke om plass sammen med sine foresatte, og deltagerne velges ut i løpet av 9. trinn.

Engasjerte lærere og veiledere deltar på campen, og de møter guttene med forutsigbarhet, tydelige grenser og masse omsorg. Guttene skal føle seg utfordret, men også heiet på hele veien mot sine viktige mål.

Selve campen varer i to uker og skjer på slutten av eller like etter 9. klasse. Ca. 50 elever, fordelt på tre til fire grupper kan delta hvert år. Over fireårsperioden vil da 180–240 gutter være involvert i prosjektet.

Aktivitetene på campen bygger på fem hovedprinsipper:

1. Vi forventer det beste – hver gang.

Mange av guttene vil sannsynligvis se på skole og læring som lite spennende og ha én eller flere uhensiktsmessige vaner med seg i bagasjen; For lite søvn, mange timer foran dataskjermen, uregelmessige måltider eller for lite fysisk aktivitet. På campen vil guttene få minst åtte timers søvn, solide og sunne måltider, mye fysisk aktivitet, konkurranser og lek. Det legges stor vekt på positivt samvær og aktiviteter som gir energi.

2. Vi gir frihet til å lære i eget tempo og på egne premisser.

Guttene skal finne ut, sammen med lærerne, hvordan de lærer best. Undervisningen er differensiert,
og tilpasset den enkelte. Hovedmålet er å lære å lære.

3. «Karakterstyrker» gjør den store forskjellen. Og de kan læres.

De syv karakterstyrkene vi arbeider kontinuerlig med er:

 • Selvkontroll
 • Viljestyrke
 • Sosial kompetanse
 • Engasjement
 • Takknemlighet
 • Nysgjerrighet
 • Optimisme

Dette er karakterstyrker som kan ha stor påvirkning på evnen til å lære og trives. Vi diskuterer hvilke karakterstyrker som er viktige og hvordan vi kan trene på å utvikle disse. Laglederne har i løpet av campen flere individuelle samtaler med guttene om hvordan de kan jobbe med sine karakterstyrker.

4. Du velger selv. Og ditt valg forplikter.

Guttene signerer en erklæring om at de deltar fullt og helt, samt godtar rammene for deltakelse.
Foreldre signerer også denne erklæringen.

5. Vi gjør en innsats for fellesskapet.

Ingen er over fellesskapet. Vi tar alle de individuelle hensyn som den enkelte elev trenger, men aldri på bekostning av andre. Campens ledelse vil alltid være synlig og tydelig. Staben vil bestå av kompetente voksne, med høy legitimitet både faglig og personlig. De vil være rollemodeller og forbilder som guttene kan identifisere seg med, respektere og se opp til.

Les mer om Guttas Campus 

Les mer om hvordan du kan bli med i prosjektet