Klar beskjed fra kommuneoverlegen: – Eldre og risikogruppene bør vaksinere seg nå!

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang og det er forventet at den vil øke i styrke i ukene som kommer. Kommuneoverlege Martha Christin Lamøy er bekymret for den lave vaksinedekningen blant innbyggerne – både når det gjelder covid-19 og influensavirus. 

Lege viser fram vaksine - Klikk for stort bilde– Vaksine reduserer risikoen for alvorlig sykdom dersom du skulle bli smittet av en av sykdommene, sier kommuneoverlege Martha Christin Lamøy. Anita M. Iversen

– Det haster å få vaksinert eldre og personer i risikogrupper, sier Lamøy, som retter en sterk oppfordring til innbyggerne i Sandefjord om å ta vaksinene som tilbys. 
– Dersom ikke flere vaksinerer seg, mister vi både flokkimmuniteten i befolkningen og det vil gi unødig mange sårbare mennesker alvorlige forløp av sykdom. Mange tenker kanskje at de ikke trenger å vaksinere seg, men friske personer kan også ta influensavaksinen og på den måten redusere risikoen for seg selv og de rundt seg mot alvorlig sykdom. Vaksinasjon av anbefalte grupper mot både influensa og covid-19 er det viktigste tiltaket for å redusere alvorlig sykdom og død, understreker sier kommuneoverlegen.

Lav vaksinedekning i hele landet 

Hun forteller at vaksinedekningen så langt er alt for lav. 
– Både fastleger, apotek og vi i kommunen opplever at det er satt få vaksinedoser hittil i år, sier hun.  
De landsdekkende tallene per 12. november viser at kun 37 prosent over 65 år har fått den siste oppfriskingsvaksinen mot covid-19. 
– Det gir grunn til bekymring, og jeg frykter konsekvensene av en lav vaksinedekning i Sandefjord, både for helsen til den enkelte og for behovet for økte helsetjenester i løpet av vinteren.

Når det gjelder influensavaksinasjon, viser tallene samme tendens; Per 12. november er 52 prosent i aldersgruppen 65 år og eldre vaksinert denne sesongen, mens kun 25 prosent av personer mellom 18 og 64 år i risikogruppene for influensa har gjennomført vaksinasjonen. 
– Jeg er spesielt bekymret for de lave tallene for barn i risikogruppene, hvor bare fem prosent er vaksinert. Dette kan utgjøre en alvorlig risiko for disse barna, sier kommuneoverlegen.

Influensaepidemien kan starte tidlig

Influensaepidemien er ennå ikke i gang, men forekomsten har vært svakt økende over flere uker. Det er mulig at utbruddet vil starte tidlig, slik som forrige vinter. 
– Det er fortsatt nok tid igjen for influensavaksinasjon av eldre, barn, unge og voksne i risikogrupper. Vaksine reduserer risikoen for alvorlig sykdom dersom du skulle bli smittet av en av sykdommene, gjentar kommuneoverlegen. 

Fastlegen setter influensavaksine

Når det gjelder influensavaksinen så vil fastlegene gjerne vaksinere egne pasienter i risikosonen, og de har fortsatt mange vaksiner tilgjengelig på kontoret. Barn i risikosonen mellom 2 og 18 år kan få vaksinen i nesesprayform, så lenge de ikke har underliggende årsaker som gjør at de må få vaksinen i sprøyteform. Dette avtales nærmere med med fastlegen. Du kan også vaksinere deg på et av byens apotek, dersom du ikke er i risikogruppen. 

Covidvaksinen får du på drop-in (uten avtale)

For å få covidvaksinen kan du møte opp til drop-in på Sandefjord medisinske senter hver onsdag i november, pluss 6. og 13. desember fra kl. 8.30 til 15.  Adressen er Skiringssalveien 26. 

Den nye covidvaksinen er ikke bare en oppfriskningsdose, den inneholder en variant av viruset som nå dominerer i Norge og som ikke tidligere har vært i vaksinen. Vaksinen anbefales til alle som er 65 år eller eldre, personer i alderen 18 – 65 år som har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte. Det er kun Pfizer-vaksinen som tilbys i høst.

Barn med følgende sykdommer bør få influensavaksine årlig:

 • Astma
 • Kronisk lungesykdom
 • Hjertesykdom
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade (epilepsi og annet som påvirker lunger)
 • Nedsatt immunforsvar
 • Lever- eller nyresvikt
 • Diabetes 
 • Fedme
 • Enkelt medfødte kromosomavvik og genetiske syndromer
 • Premature barn
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.
   
LEge viser fra vaksiner - Klikk for stort bildeInfluensavaksinen kan du få hos fastlegen din, mens coronavaksinen får du på drop-in ved Sandefjord medisinske senter. Anita M. Iversen

Dette er influensa

Influensa er en smittsom sykdom og skyldes influensavirus. Influensa er ikke det samme som forkjølelse. Symptomer kommer brått med blant annet høy feber, muskelsmerter, hodepine og utmattelse. Noen kan kaste opp eller få diaré. Du kan bli smittet av influensavirus selv om du er vaksinert, men du får svakere symptomer enn hvis du ikke er vaksinert. Du kan også bli smittet av andre luftveisvirus selv om du er vaksinert mot influensa, men disse har som oftest ikke et like alvorlig potensial som influensaviruset.

Bivirkninger

Alle legemidler og vaksiner kan gi bivirkninger, men ikke alle får dette. Influensavaksiner gir veldig sjelden alvorlige bivirkninger. De har vært i bruk i veldig mange år, og de siste tiårene har det blitt gitt omtrent 500 millioner doser årlig. Vaksine kan gi mild sykdomsfølelse i 1-2 dager etter vaksinering. Det er en immunreaksjon. Vaksinen kan IKKE gi deg influensasykdom.