Lytter til brukerne

Brukernes stemme står i sentrum når premissene for den nye skolen på Vesterøya legges.

Gruppe mennesker - Klikk for stort bildeHer er skolegruppa samlet på sitt andre dialogmøte. Bilde måtte vi ut på gangen for å ta. Fra venstre: Ingrid H. Carlsen, Kristine S. Vadder, Silje K. Rognmo, Trygve Holand, Thor Henning Nilsen, Ruth Moen, Bjørnar Sjøvoll, Hans C. Nystad, Ellen Christoffersen, Ane C. T. Solbraa Bay, Kari Merete Markman, Isabell Rival. Eivinn Ueland

I 2020/21 ble elever og andre brukergrupper tatt med da Visjonsbok for drømmeskolen på Vesterøya, ble laget. Nylig ble det etablert tre nye brukergrupper som gir sine innspill før en jury tar den endelige beslutningen om hvilken entreprenør som til slutt skal få det viktige oppdraget. 

Med veggene tapetsert og bordene teppelagt med ulike forslag til utforming av den nye skolen, var det bare så vidt vi fikk lov å stikke hodet inn døra til en av de tre brukergruppene; den som bare kalles «skole». 

Hva synes de er viktig å melde inn til entreprenørene og juryen?  

– At visjonsboka faktisk blir fulgt opp og følges! At skolen ikke bare skal se fin ut, men også må fungere godt i praksis. Ikke minst bør det legges til rette for elever med ekstra behov. Så er det viktig at elevene får en tilhørighet til skolen, slik at den også blir et naturlig samlingspunkt i nærmiljøet.  

I skolegruppa sitter representanter fra foreldrene (FAU) og ansatte ved de tre skolene (Ormestad, Vesterøya og Framnes) som skal legges ned når den nye åpner høsten 2026. Prosjektleder fra eiendomsseksjonen i kommunen, Isabell Rival og han som skal bli rektor på den nye skolen, Hans Christian Nystad er også med for å ta imot alle de konstruktive innspillene fra gruppa. I tillegg til skolegruppa, er det etablert en kultur og idrett/nærmiljøgruppe og en for teknisk personell.  

– Innspillene fra gruppene gir oss verdifull kunnskap som juryen tar med seg i sine diskusjoner. Brukergruppene har hatt to samlinger, eller dialogmøter som vi har valgt å kalle dem, før sommeren og skal møtes igjen to ganger til høsten. Etterpå har entreprenørene fire uker på seg til å lage sine tilbud, som skal leveres inn i slutten av september. Så skal juryen ta sin endelige beslutning i slutten av oktober, forteller prosjektleder Isabell Rival. 

Du kan lese mer om skoleprosjektet på Vesterøya her.