Ni av ti ungdommer i Sandefjord synes livet er bra

De aller fleste unge i Sandefjord har gode oppvekstsvilkår og lever liv med høy livskvalitet. Dessuten liker de å henge med foreldrene sine.

To jenter tar en selfie - Klikk for stort bildeNi av ti ungdommer i Sandefjord synes livet er bra viser Ungdataundersøkelsen for 2024 Michael Erhardsson & Mostphotos

Dette er noe av det som kommer fram i årets Ungdata-undersøkelse for Sandefjord kommune.  

Les nøkkeltallene fra ungdomstrinnet her

Les nøkkeltallene fra videregående her 

De viktigste funnene viser at det store flertallet er fornøyd med livet, har gode forhold med venner og familie og trives på skolen, sier folkehelsekoordinator Kim Andersson.

 • 88 % av ungdommene mener at "livet mitt er bra" 
 • 91 % liker å være sammen med foreldrene sine
 • 92 % har venner å være sammen med på fritiden
 • 82 % trives på skolen


Samtidig er det en bekymringsfull økning i andel som opplever mobbing og det å ikke være en del av et fellesskap. Dette tyder på at det er en betydelig andel unge som ikke føler seg inkludert og sett. 

 • 12 % av ungdommene har vært mye plaget av ensomhet den siste uken
 • 13 % har blitt mobbet de siste to ukene


De fleste trener, men mange får for lite søvn

De aller fleste ungdomsskoleelevene trener jevnlig, og vi ser at trening på treningsstudio har blitt mer populært de siste årene. 

 • 82 % trener minst én gang i uken
 • 32 % trener på treningsstudio minst én gang i uken
   

Men vi ser også at nesten en av tre svarte at de sov seks timer eller mindre siste natt, og at de har vært så søvnig at det har gått utover skole eller fritid. Anbefalt søvnlengde for ungdom er 8-10 timer.

 • 32 % sov seks timer eller mindre siste natt
 • 30 % har vært så søvnig at det har gått ut over skole eller fritid


Færre er fornøyd med helsen sin

Som folkehelsekoordinator er jeg spesielt opptatt av hvordan ungdommen selv vurderer helsen sin, sier Andersson. Et flertall av ungdommene (60 %) er fornøyd med helsen sin, men i likhet med Vestfold har det vært en jevn nedgang siden 2013. Og vi ser en markant forskjell mellom kjønn – hvor færre av jentene er fornøyd med helsen enn guttene.

Skal jobbe videre med datamaterialet

Det er fjerde gang ungdom i Sandefjord svarer på Ungdata-undersøkelsen, og vi kan nå følge utviklingen fra 2013 til i dag. Tallene krever en grundigere gjennomgang for å forstå nyansene og identifisere områder der det er behov for forbedringer. Til høsten skal en dedikert arbeidsgruppe se nærmere på trender og forskjeller mellom grupper og geografiske områder. Kommunen vil bruke resultatene fra undersøkelsen til å gjøre Sandefjord til et enda bedre sted å vokse opp. 

Om Ungdata-undersøkelsen

I løpet av mars 2024 deltok 81 % (1696) av elevene på 8. til 10. trinn i Sandefjord i Ungdata-undersøkelsen.  84 % av disse gir uttrykk for at undersøkelsen gir et godt bilde av hvordan de har det og 94 % sier de svarer ærlig på spørsmålene. Spørsmålene handler om helse, vennskap, familie, skole, regelbrudd, mobbing, lokalmiljø og fritidsaktiviteter. 

Har du spørsmål om undersøkelsen kan du ta direkte kontakt med folkehelsekoordinator Kim Andersson.
e-post: kim.andersson@sandefjord.kommune.no, mob: 99 49 33 51