OUT: – Vi skal være tilgjengelig for alle

Det er ungdom som er målgruppen for OUT, og OUT-teamet lover å være der ungdommen oppholder seg. Likevel tok de seg en tur innom rådhuset for å presentere seg for de voksne.

Tre damer og en mann som smiler til kamera. I  bakgrunnen er det flere mennesker som snakker sammen. - Klikk for stort bildeAnita Lusha, Chris Thomas Hansen Skogstad, Kaja Tveite og Mari Vereide Anmarkrud er OUT. Sigfrid Kvasjord

– Vi skal være tilgjengelig for alle ungdommer som oppholder seg i Sandefjord, understreker Chris Thomas Hansen Skogstad, en av de fire som nå utgjør OUT, Oppsøkende ungdomstjeneste.

De som jobber i OUT hadde fredag invitert en lang rekke med viktige samarbeidspartnere til et møte, der målet var å bli litt bedre kjent med hva OUT er og bør være.

Kommunalsjefene Kristin Flåtten (KBU) og Erik Rastad (KIF) innledet møtet med å påpeke hvor viktig det har vært å få på plass et tiltak som OUT. De viste til at det de siste årene har vært en del problemer i enkelte deler av kommunens ungdomsmiljø. OUT skal være med på å gjøre de unge i Sandefjord tryggere, vise dem vei til hjelp med det de strever med, samt en støtte for de unge der de ferdes. 

– Vi ønsker å ha dere i OUT mest mulig ute, der de unge er, ikke så mye inne på møterom, slo Flåtten fast. 

Dame som snakker i mikrofon. Hun står foran mange mennesker. - Klikk for stort bilde
To personer som står foran en gruppe mennesker.  - Klikk for stort bilde
To personer som står foran en gruppe mennesker.  - Klikk for stort bilde

Mange beskrivelser av ungdomsmiljøet

OUT består som nevnt av fire personer med ulik bakgrunn som skal være tilgjengelig for de unge hele uka. 

– Dere kommer til å se oss på McDonalds, Hvaltorvet, i Andebu og i Stokke. Vi skal være der de unge er, understreket OUT-gjengen i sin presentasjon. 

Et av målene med fredagens møte var å bli bedre kjent med de som daglig er i kontakt med ungdom, og forsøke å komme litt nærmere svaret på hvor OUT skal være, og når de skal være ute. Teamet var også interessert i å vite mer om hva de frammøtte voksne mente var beskrivende for ungdomsmiljøet i Sandefjord kommune i dag. Og svarene var mange:

Mangfoldig, utfordrende, spennende, sammensatt, mobbing og rus var noen av stikkordene som kom opp. OUT-Chris valgte da å påpeke at teamet allerede har rukket å bli kjent med en del av kommunens unge gjennom feltarbeid siden oppstarten i oktober. Og hans hovedinntrykk var klart:

– Det er mye fin ungdom i Sandefjord. Det er vår generelle oppfatning. Og så er det noen som ikke har det så greit, og de skal vi få en relasjon til, lovet han. 

Dette er OUT-teamet

  • Anita Lusha, barnevernspedagog med erfaring som miljøvernterapeut fra blant annet ungdomsskole
  • Kaja Tveite, sosionom og fengselsbetjent med erfaring fra blant annet kriminalomsorgen
  • Chris Thomas Hansen Skogstad, barnevernspedagog med erfaring fra blant annet psykisk helse og institusjoner
  • Mari Vereide Anmarkrud, sosionom med 14 års erfaring fra ulike NAV-kontor der hun jobbet med sosiale tjenester

 

Det var rundt 50 personer som deltok på møtet fredag. Dette var representanter fra:

KBU, KIF, Varden ungdomsskole, Breidablikk ungdomsskole, Bugården ungdomsskole, Skagerak skole, PPT, NAV ungdom, Politi, Ranvik ungdomsskole, Oppfølgingstjenesten (OT), Psykisk helse – PHR, PHBU, SVGS, Skolehelsetjenesten, HFU, Barnevern, Koordinerende enhet, Stokke Ungdomsskole, SLT, Wang ungdomsskole, rådgivende enhet for russaker, forebyggende avhengighet, feltpleien og Thorøya Ungdomshjem.