Sandefjord best på orden og reda

Sandefjord kommune er årets vinner av Framsiktprisen for beste helhetlige kommunale virksomhetsstyring. 

Tre personer på prisutdeling  - Klikk for stort bildeKommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud mottar prisen på vegne av Sandefjord kommune. Ved siden av ham representanter fra de andre to nominerte kommunene; Horten og Volda. Sandefjord kommune

Prisen begrunnes blant annet med at “kommunen har, på få år, tatt store steg knyttet til god styring”.  Juryen mener at Sandefjord er en “offensiv samfunnsutvikler og driver gjennomgående svært godt innen de fleste tjenesteområder, knyttet til kostnadseffektive- og kvalitetsrelaterte indikatorer”.

Kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud sier det er gledelig å se at et systematisk og grundig arbeid over tid, gir resultater. 
– Det er mange som fortjener en stor honnør for denne prisen! Dyktige medarbeidere og folkevalgte har bidratt til at vi har god kontroll på økonomien, god relasjon mellom politikk og administrasjon, og ikke minst en tydelighet og retning på det vi holder på med. Det gir en solid inspirasjon til å fortsette det viktige arbeidet vi gjør for kommunens innbyggere. Vi vil hele tiden jobbe for å bli enda bedre, sier kommunedirektøren.  

Gudbjørgsrud forklarer at helhetlig virksomhetsstyring i bunn og grunn handler om «hvordan kommunen bruker personell og penger for å nå de målene vi har satt oss. Det vil si hvordan vi skal få mest mulig ut av ressursene til beste for elevene i skolen, beboerne i sykehjemmene og alle de andre brukerne av tjenestene våre.»

Prisutdeleren peker på at stram økonomi ikke er til hinder for god styring: «Årets vinnerkommune viser at det ikke er noen forutsetning for god virksomhetsstyring å være en inntektssterk kommune. Ei heller at man har store staber».

I tillegg blir Sandefjords evne til å gjøre ting enkelt og oversiktlig, løftet fram: «En del store kommuner synes å gjøre sin virksomhetsstyring i overkant komplisert. Årets vinner er en stor kommune, men har likevel klart å gjøre sin virksomhetsstyring både transparent, stram og lettleselig. Den røde tråden er svært synlig gjennom både planverket, målstrukturen og organisasjonsstrukturen.

Stikkordsmessig synes årets vinnerkommune å være opptatt av forankring og forpliktelse blant de folkevalgte, tydelighet på retning, forenkling og formidling, langsiktighet, kontroll på økonomien, delegasjon og tillit, og bruken av resultatinformasjon til læring og forbedring», avslutter prisutdeler.