Sandefjord erklæres som rasismefri sone

Torsdag 21. mars ble FNs internasjonale dag mot rasediskriminering markert. Samme dag erklærte kommunestyret Sandefjord kommune som rasismefri sone. 

Dagen startet med flaggheis utenfor rådhuset. Mens FN-flagget ble heist, sang elever på fjerde trinn ved Byskolen “Stopp – ikke mobb, dette her er kameraten min”.  

– Sandefjord er en flerkulturell og mangfoldig kommune. Uavhengig av etnisk bakgrunn, kulturelle tradisjoner, tro og livssyn – om du er født i Sandefjord, har innvandret hit eller har foreldre og besteforeldre som er født i et annet land – så er vi alle Sandefjordinger, sa ordføreren i sin tale.

Gruppe på seks personer - Klikk for stort bildeOrdføreren sammen med fokusgruppen i fellesforum, som er en møteplass for gjensidig dialog mellom kommunen og etniske minoriteter. Fra venstre Saad Magid, Noushin Niknam, Svetlana Pupininkiene, Bjørn Ole Gleditsch, Kim Ngo og Ismahen Szczepaniak Eivinn Ueland

Senere på dagen, da kommunestyret var samlet, ble kommunen offisielt erklært som rasismefri sone:  

«Sandefjord kommune erklærer seg som rasismefri sone. 
Vi forplikter oss til å respektere alle universelle menneskerettigheter. 
I vår kommune skal alle mennesker kunne oppholde seg og ferdes fritt uten frykt for diskriminering.»

ordføreren holde oppe en erklæring - Klikk for stort bildeOrdføreren erklærer Sandefjord som rasismefri sone Eivinn Ueland

– Vi har vedtatt en egen handlingsplan mot rasisme og diskriminering – og vi skal gjøre en innsats på alle plan og på alle arenaer. Som enkeltpersoner må vi også ta et større ansvar.  Erklæringen er med å synliggjøre både vårt felles og vårt personlige ansvar, sa ordføreren.


Erklæringen er ett av flere tiltak i kommunens handlingsplan mot rasisme og etnisk diskriminering.