Tid for dialog om ny skole på Vesterøya

Nå har juryen bestemt seg for to leverandørgrupper som skal bli med videre i konkurransen om å bygge den nye skolen på Vesterøya. 

Den engasjerte juryen har brukt hvert minutt av den tildelte tida til å velge to leverandørgrupper som skal gå videre i konkurransen om å bygge den nye skolen på Vesterøya. I pauser og i lunsjen har det vært en ivrig diskusjon om alle detaljer av konseptene. Det har vært et stort engasjement rundt prosjektet.

De to leverandørgruppene som fikk flest poeng, har nå fått beskjed om at de er med videre. 

Dette var Skanska Norge AS og Hent AS. 

I neste uke får leverandørgruppene tilbakemelding fra juryen om vurderingene som er gjort. Etter dette kan leverandørene jobbe kontinuerlig med forbedring av sitt konsept mens dialogfasen foregår.

Les mer om hvem som sitter i juryen og hvilke kriterier de har valgt ut fra.

Dialogfasen

I løpet av fire dialogmøter, skal leverandørene få tilbakemelding på ulike deler av sitt konsept. Dialogen er mellom leverandørene og tre brukergrupper. Brukergruppene er representanter for framtidige brukergrupper av skolen. I dialogene vil leverandørene få mulighet til å vite hvordan de kan forbedre konseptet sitt slik at det stemmer enda mer overens med den visjonen som ble laget tidligere. 

Les gjerne visjonsboka (PDF, 4 MB) som ble laget desember 2020.

27. september skal leverandørene levere endelig tilbud til juryen. Juryen får da noen uker på seg før de kårer en endelig vinner.

Les mer om ny skole på Vesterøya og de andre skolene som er en del av dette prosjektet.