Til Sandefjord for å lære

Flere har lagt merke til Sandefjord kommunes gode plasseringer i en rekke målinger og kåringer de senere årene. Blant annet Drammen, som like gjerne tok med seg hele kommunestyret og den øverste ledelsen i administrasjonen til Sandefjord for å lære og la seg inspirere.

En kvinne og tre menn med en forsamling bak - Klikk for stort bildeDrammen og Sandefjord kommuner har mye å lære av hverandre. Fra venstre kommunedirektør i Drammen, Trude Andresen, ordfører i Drammen Kjell Einar Hermansen, ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch og kommunedirektør i Sandefjord, Bjørn Gudbjørgsrud. Eivinn Ueland

Hele torsdag formiddag den 21.03. ble satt av i kommunestyresalen da drammenserne fikk høre om alt fra virksomhetsstyring, økonomi og samspill til satsingsområder innen skole og helse og samarbeid med næringsliv, frivillighet og Globale Sandefjord.

Stor respekt

– Det står stor respekt av alt dere gjør og får til i Sandefjord. Dere skårer bra på mange av de parameterne vi ønsker å forbedre oss på, sier ordfører i Drammen, Kjell Einar Hermansen. Han peker på at de to kommunene har et ganske likt utfordringsbilde, med blant annet lave skatteinntekter, store skiller i utdanningsnivå og levekår, og stor andel utenforskap. 
– Så synes jeg det er spennende å lære mer om det fruktbare samarbeidet kommunen har med næringslivet i Sandefjord, og også det gode samspillet og tilliten mellom de folkevalgte og kommuneadministrasjonen. Det hører vi mye positivt om, sier Hermansen.

Gjensidig læring 

– Ordfører Bjørn Ole Gleditsch setter pris på rosen, men mener samtidig at Sandefjord like mye å lære av Drammen. 
– Vi har vært i Drammen flere ganger og blitt inspirert av det de har fått til, blant annet innenfor byutvikling og byfornyelse. Det er ganske formidabelt. Vi er dyktige på ulike områder og gjennom god dialog kan vi spille hverandre gode, mener Gleditsch.

Mye likt

Ti av Drammen kommunes ledere er også med til Sandefjord, deriblant kommunedirektør Trude Andresen. Det var hennes forslag å ta turen til kommunen noen mil lenger sør. 
– Vi har lagt merke til Sandefjords meritter og tenker at det er sunt og bra å dra ut for å lære av andre. Så ser vi jo at Sandefjord har mange av de samme utfordringene som Drammen, og at de også har valgt mange av de samme løsningene. 
Det er kollegaen i Sandefjord, Bjørn Gudbjørgsrud, helt enig i. 
– Det er veldig hyggelig å ha besøk av Drammen kommune. Vi er begge kommuner som driver effektivt med begrensede ressurser, og vi har mye å lære av hverandre, avslutter Gudbjørgsrud.