Ekteskap

Du kan gifte deg i Sandefjord rådhus. Kommunestyret har oppnevnt flere vigslere som gjerne bidrar på en av de viktigste dagene i livet.

Ordfører, varaordfører og flere andre vigslere er oppnevnt av kommunestyret til å foreta vielser i kommunen.

Før dere kontakter kommunen

Før dere kan gifte dere, må dere søke om prøvingsattest fra folkeregisteret v/skatteetaten. De sjekker om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Hvis vilkårene er oppfylt, vil dere motta en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder.

Skatteetaten har en oversiktlig veileder som viser hele prosessen:

Veien til ekteskapet - steg for steg (ekstern lenke)

Kontakt Skatteetaten hvis dere har spørsmål vedr. søknad om prøvingsattest.

Seremonien

Politisk sekretariat sørger for det praktiske i forbindelse med vigsel på rådhuset. Vi rigger kommunestyresalen for vigselsseremoni etter et standard oppsett. Dere kan avtale øvrig pynting ved bestilling av vielsen - dette utføres av brudefolket selv, innenfor 15 minutter før selve vigselen. 

Brudefolket må ha med minimum to vitner som har fylt 18 år. Kommunen kan stille med vitner om dette avtales ved bestilling.

Brudefolket må møte i ekspedisjonen på rådhuset ti minutter før avtalt vigselstidspunkt.

Brudeparet må vise frem legitimasjon med bilde.