Sandefjord åpen barnehage

Åpen barnehage er et tilbud i tillegg til de ordinære barnehager. Det er et gratis tilbud til alle småbarnsfamilier bosatt i Sandefjord kommune. 

Åpningstidene: (pr. 11.01.2024)

KrokenMandagKl. 9.00 - 14.00
 OnsdagKl. 9.00 - 14.00
NybyenTirsdagKl. 9.00 - 14.00
 TorsdagKl. 9.00 - 14.00
 FredagKl. 9.00 - 14.00
GrendaMandag            Kl. 9.00 - 14.00
 Torsdag              Kl. 9.00 - 14.00

Åpen barnehage har sommerstengt i ukene 27, 28, 29 og 30.

I åpen barnehage deltar barn og foreldre sammen i lek og aktiviteter. Alle må ha med mat og drikke til seg selv og barnet.

Avdeling Nybyen åpner i nye lokaler i Rosenvolds gate 19 a tirsdag 16. januar. 

Du trenger ikke søke om plass for å komme i barnehagen

I hver av de åpne barnehagene er det to ansatte; en pedagog og en assistent/fagarbeider som er ansvarlig for det daglige tilbudet. Personalet samarbeider med foreldrene om innhold, tema og aktiviteter. 

Åpen barnehage har tre avdelinger:

  • Grenda, Vardenlia 32H
  • Kroken , Lauras vei 5 
  • Nybyen, Rosenvolds gate 21

Åpen barnehage ligger i tilknytning til familiesentrene hvor også helsestasjon holder til, bortsett fra når det gjelder Grenda som ligger i nær tilknytning til Vardenlia barnehage.

Vil du vite mer om hvordan barnehagen jobber? Les barnehagens årsplan (PDF, 628 kB).