Sandefjord åpen barnehage

Åpen barnehage er et tilbud i tillegg til de ordinære barnehager. Det er et gratis tilbud til alle småbarnsfamilier bosatt i Sandefjord kommune. 

Åpningstidene:

KrokenMandagKl. 9.00 - 14.00
 OnsdagKl. 9.00 - 14.00
SentrumMandagKl. 9.00 - 14.00
 TirsdagKl. 9.00 - 14.00
 FredagKl. 9.00 - 14.00
GrendaTirsdag               Kl. 9.00 - 14.00
 Torsdag              Kl. 9.00 - 14.00

I åpen barnehage deltar barn og foreldre sammen i lek og aktiviteter. Alle må ha med mat og drikke til seg selv og barnet.

Du trenger ikke søke om plass for å komme i barnehagen

I hver av de åpne barnehagene er det to ansatte; en pedagog og en assistent/fagarbeider som er ansvarlig for det daglige tilbudet. De samarbeider med foreldrene om innhold, tema og aktiviteter. 

Åpen barnehage har tre avdelinger, Grenda, Kroken og Sentrum. Åpen barnehage ligger i tilknytning til familiesentrene hvor også helsestasjon holder til, bortsett fra når det gjelder Grenda som ligger i lokalene til Vardenlia barnehage.

Vil vite mer om hvordan barnehagen jobber? Les barnehagens årsplan (PDF, 628 kB).