Overgang barnehage til skole og SFO

Barnehagen og skolen skal i samarbeid legge til rette for barns overgang fra barnehage til første skoleår og eventuelt til skolefritidsordningen. En god sammenheng mellom barnehage og skole handler om å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar barnets behov.

Barnehager og skoler samarbeider om overgangen fra barnehage til skole og SFO. (PDF, 4 MB) Dersom foresatte samtykker kan barnehagene dele relevante opplysninger med skole og SFO for å tilpasse opplæring og oppstart. Det er skolene som er ansvarlige for å sette sammen klassene, og som må kontaktes ved spørsmål om klassesammensetning. 

Barnehagene jobber hele siste året barnet går i barnehagen med å forberede til skolestart, og på våren er det vanlig med besøk på skolene barna skal begynne på.

Skjema for informasjon om skolestarteren finner styrere i barnehagene under siden "For styrer"