Ledige barnehageplasser

Informasjon om ledige plasser oppdateres fortløpende etter innmelding fra barnehagene. Vi anbefaler å ta kontakt med barnehagen som har ledige plasser, for å sjekke at plassen fortsatt er ledig.

Ledige barnehageplasser
Barnehage Ledig under 3 år Ledig over 3 år
Læringsverkstedet Napperød naturbarnehage 0 1
Soltoppen barnehage 0 3
Østerøy naturbarnehage 0 1