Forslag til etterbruk av gamle skoler

Mange har lurt på hva som vil skje med skolene Vesterøy, Framnes og Ormestad når den nye skolen står klar. Nå har kommunen et forslag klart for politikerne.

Når den nye skolen på Vesterøya står klar til bruk høsten 2026, er det store spørsmålet hva som skal skje med de gamle skolene. Nå får politikeren i hovedutvalget for miljø- og plansaker muligheten til å sette sitt preg på framtida for de tre skolebyggene Ormestad, Framnes og Vesterøy.

Tre skolebygg. - Klikk for stort bildeHva skal skje med de gamles skolebyggene når den nye skolen er klar? Det blir opp til politikerne å ta stilling til. Sandefjord kommune

 


I kommuneadministrasjonens forslag som nå kommer opp til behandling er innstillingen som følger:

  1. Kommunedirektøren bes om å starte reguleringsarbeid av «Framnes skoletomt» til boligformål. Det tas høyde for nødvendig bevilgning i tertialsaken. 
  2. Kommunedirektøren bes om å starte reguleringsarbeid av «Vesterøy skoletomt» til boligformål. Det tas høyde for nødvendig bevilgning i tertialsaken. 


Ormestad blir allerede i dag brukt til barnehage, og denne kan få et utvidet barnehagetilbud. I saken som kommer opp til politisk behandling nå snart, står dette:

«Ormestad skoletomt» er planlagt brukt til barnehage, der man lokaliserer følgende tre barnehager til en barnehage:

  • Ormestad barnehage (er der i dag) 
  • Ringkollen barnehage 
  • Vardenlia barnehage 


Les gjerne den politiske saken og se kart og oversikt over områdene det nå er snakk om.