Ønsker videre arbeid med tomtene

Politikerne har nå sett på de skisserte tomtealternativene for nye skoler i Sandefjord sentrum og øst, og ber administrasjonen jobbe videre med saken.

Da politikerne i hovedutvalget for miljø- og plansaker behandlet saken om tomtesøket til nye skoler tidligere i vår, endte de opp med å stemme for å aller først selv ta en nærmere titt på tomtealternativene. De dro derfor på befaring før sitt neste møte. Dette møtet hadde de sist uke og vedtok deretter kommunedirektørens innstilling i saken. 

Innstillingen var dette:

  • Sluttrapporten med vedlegg tas til orientering. 
  • Det igangsettes et arbeid med å vurdere de aktuelle tomtene fra tomtesøket mht. økonomi, byggbarhet, skolestruktur og eventuelle andre hensyn som ikke har vært en del av dette prosjektet.
  • Det legges frem nye saker som omhandler skolestruktur, skoletilhørighet og valg av skoletomter høsten 2024. 


Fremskrittspartiet ønsket å velge ut noen av de foreslåtte tomtene for videre arbeid, og i tillegg gjennomføre et nytt tomtesøk på LNF-arealer. De fikk ikke med seg andre i utvalget på dette.

Personer sitter rundt et bord. - Klikk for stort bildeFormannskapet stemte for å la administrasjonen jobbe videre med de ti foreslåtte tomtene. I tillegg kom de med ett forslag til.

Da saken kom opp for formannskapet denne uken, ble kommunedirektørens innstilling igjen vedtatt. Det ble også lagt til ytterligere et punkt:

  • Eksisterende Gokstad skole og området rundt vurderes som et alternativ i tillegg til de aktuelle tomtene fra tomtesøket. 
     

Saken skal også behandles i kommunestyret. Det skjer 20. juni,

Se fortellerkartet som forklarer prosessen rundt tomtesøket, og som viser de aktuelle tomtene.

Ønsker du å se hele den politiske saken, så finner du den her.