Prosjektrektor for ny skole på Vesterøya

Hans Christian Nystad blir prosjektrektor for den nye skolen på Vesterøya.

Hans Christian Nystad har lang erfaring som skoleleder, og har de siste seks årene vært rektor ved Framnes skole. Han hadde i 2020 også ansvar for visjonsboka «Drømmeskolen», som er et svært viktig grunnlagsdokument for den nye skolen på Vesterøya. Nå blir Nystad prosjektrektor for den nye skolen og tiltrer som rektor når den nye skolen står ferdig høsten 2026.

Mann sitter ute foran en rød bygning. - Klikk for stort bildeHans Christian Nystad skal som prosjektrektor bidra til at den nye skolen på Vesterøya blir en drømmeskole for elever og ansatte. Sandefjord kommune

– Jeg hadde i 2020 gleden av å lede arbeidet med å lage visjonsbok for den nye skolen. Her var et stort antall ansatte, foresatte, elever, foreninger, rådsorganer og befolkningen på Vesterøya og i kommunen for øvrig med i en bred medvirkningsprosess. Arbeidet munnet ut i en tydelig plan for hvordan den nye skolen skal bli. Prosjektet ga jeg arbeidstittelen «Drømmeskolen», fordi målet vårt er å lage en skole det skal være en drøm å være elev og ansatt på, sier Nystad.

Grundig prosess

Det har vært en lang og grundig prosess fram mot beslutningen om å ansette Nystad i stillingen.

– Vi hadde tre sterke kandidater til stillingen som prosjektrektor, sier Solveig Helgesen Wegger, seksjonsleder for skole i Sandefjord.

– Rektorene Tom Dreng ved Vesterøy skole, Andreas Withbro ved Ormestad skole og Hans Christian Nystad ved Framnes, er alle erfarne og dyktige rektorer som vi ønsker å ha med som rektorer i sandefjordskolen framover, understreker Wegger.

Sammenslåing og samarbeid

Det er de tre nevnte skolene Vesterøy, Ormestad og Framnes som skal legges ned og finne sammen på en helt ny skole på Vesterøya. Nystad vil som prosjektrektor få ansvar for sammenslåing av de tre skolene og vil samarbeide tett med ansatte, foresatte og aktuelle aktører i nærmiljøet, samt med kommuneadministrasjonen.

– Jeg gleder meg veldig til å gå i gang med å samle disse tre flotte skolene til en enhet. Det er skoler med ulike styrker, kulturer og tradisjoner som nå skal bli en helt ny skole. Dette arbeidet er jeg stolt av å få lede og jeg ser fram til dette svært spennende prosjektet der både elever, ansatte og andre naturligvis vil bli involvert, sier Nystad.

Det er en jury som nå arbeider for å finne det beste og mest komplette konseptet for den nye skolen. Nystad får plass i denne juryen og får en viktig rolle i byggeprosjektet.

– Nå blir det en viktig oppgave frem til skolen skal stå klar høsten 2026 å sørge for at vi bygger den nye skolen slik visjonsboka legger opp til, understreker Nystad.