Aktiv365

Aktiv skole 365 er et tiltak som Vestfold idrettskrets har satt i gang for å øke mengden fysisk aktivitet for elevene på ungdomsskoletrinnet.

Hvert år rett etter sommerferien får ti elever fra niende trinn reise på et to-dagers kurs i regi av Vestfold idrettskrets. Her lærer elevene å lede andre, samt en haug med aktiviteter som de kan ta med seg tilbake til skolene. 

På Stokke ungdomsskole er det per dags dato ti elever fra tiende trinn og ti elever fra niende trinn som er utdannet som ressurselever. Disse elevene bidrar blant annet til å holde aktiviteter i friminutt, kroppsøvingstimer og på ulike turer. I tillegg er de en uvurderlig ressurs når det kommer til aktivitetsdager.

Foto: Trond-Petter Austad