SU - samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget er et viktig organ for å få til brukermedvirkning i skolen.

I samarbeidsutvalget sitter

  • rektor
  • politisk valgt representant
  • representanter fra personalet ved skolen
  • representanter fra foreldrene

Representanter fra elevene er til stede.

Kommunestyret kan etter loven delegere avgjørelsesmyndighet til samarbeidsutvalget. Utvalget sender forespørsler og henvendelser til kommunen om å prioritere tiltak ved skolen vår.

Foto: Spir Arkitekter