Fra barneskole til ungdomsskole

Barneskolene og ungdomsskolene i kretsene samarbeider om overgangen fra 7. til 8. trinn.

Dersom foresatte samtykker, kan ungdomsskolene innhente relevante opplysninger om elevene for å tilpasse opplæringen. Det er ungdomsskolene som er ansvarlig for å sette sammen klassene og som må kontaktes ved spørsmål om klassesammensetning.

Det er vanlig at elevene på våren i 7. trinn får besøk av avdelingsleder på ungdomsskolen og/eller får besøke skolen for å gjøre seg kjent og treffe de andre som skal begynne.

Ungdomsskolekretser

Dersom man ønsker å begynne på en annen ungdomsskole enn den man sogner til, kan man søke om skolebytte. Se mer informasjon her:

Skolebytte