Skolebytte

Elever får tildelt skoleplass i det inntaksområdet hvor de bor ifølge folkeregisteret om høsten det året de fyller fem år. Dette er nærskoleprinsippet.

Foresatte som ønsker at barnet skal gå på en annen skole, kan søke om skolebytte, men nærskoleprinsippet holdes høyt. Familier som flytter ut av inntaksområdet og ønsker å beholde tildelt skoleplass, må også søke om skolebytte.

Dersom du har flyttet til en ny skolekrets, og ønsker at barnet ditt skal begynne på skole der, trenger du ikke å søke om å bytte skole. Kontakt nåværende skole for mer informasjon.

Dokumentasjon som skal legges ved skjemaet:

  • Ved delt omsorg/delt bosted vedlegges dokumentasjon med underskrift av begge foresatte med omsorgsfordeling og dokumentasjon av begges adresser. Begge foresatte må samtykke til søknad om skolebytte.
  • Ved søknad om skoleplass knyttet til fremtidig adresse, vedlegges dokumentasjon av leie- eller kjøpskontrakt (her må det fremgå hva den nye adressen er, dato for innflytting og eventuelt lengde på leiekontrakt).

Veiledende frist for søknader som gjelder fra nytt skoleår er 1. januar. Søknadene blir behandlet innen utgangen av februar.

 

Søknad om skolebytte

 

Hvilken skole og skolekrets hører du til?

Skoler i Sandefjord kommune

Opplæringsloven § 8-1 Skolen (ekstern lenke)