Spørsmål og svar til HØP 24-27

Folkevalgte (medlemmer og varamedlemmer i råd, utvalg, formannskapet og kommunestyret) i Sandefjord kommune har anledning til å stille spørsmål via et skjema knyttet til forslaget til handlings- og økonomiplan. 

Forslaget fra kommunedirektøren presenteres 9. november og skjemaet er åpent for spørsmål fram til 15. desember.

Alle spørsmål og svar publiseres fortløpende her.