Sandefjord havn

 

Nytt dybdekart over Hesteskoen

I samarbeid med Havneguiden.no har vår geodata-avdeling utarbeidet et oppdatert dybdekart for Hesteskoen. Det er nå en seilingsdybde på 2,5 meter i det meste av området, etter at det har blitt mudret betydelig i Hesteskoen i forbindelse med Renere Sandefjordsfjord-prosjektet.

Kartverkets offisielle sjøkart er dessverre enda ikke oppdatert med siste dybdedata (noe som danner grunnlag for oppdateringer i diverse apper og kartplottere).

Dybdekart over Hesteskoen

Kart - Fartsgrenser 

I Sandfjord kommune er fartsgrensen for båt og vannscooter lik.

Kommunale småbåthavner

Sandefjord kommune har en rekke kommunale småbåthavner og utsettingsramper.

Oppsamling av søppel i vannet

SpillTech AS fikk støtte fra Sandefjord havn og Innovasjon Norge for å utvikle en ny metode for å samle opp flytende gjenstander fra vannet i kaiområder. Produktet heter "PortBin" og har vært plassert ved Pir 4 i Sandefjord havn for uttesting siden juni 2016.

SpillTech-PortBin (ekstern lenke)

Trafikkhavn

Fergehavn

Sandefjord Havn eier og drifter Color Line og Fjord Line – terminal og kaianlegg for fergene mellom Sandefjord og Strømstad.

Seilingstider for fergene

Det fraktes ca. 1 360 000 passasjerer, 500 000 personbiler og 18 000 vogntog pr. år over denne linjen. For øvrig leies det ut kaier, bygninger og arealer til flere virksomheter i havnen.

Utstikker I: Fergekai med roro rampe, dybde 6,0 m, lengde maks 160 m.

Kommersiell havn

Sandefjord Havn leverer tjenester vedrørende skip og gods, havnetjenester som fortøyningstjenester, slepetjenester, kaiplass, og utleietjenester.

I havnen er det både offentlige og private kaiavsnitt som kan utføre tjenester til alle skip. Det er verkstedindustri i havnen og omegnen som leverer varer og tjenester til alle typer og størrelser av fartøyer.

Utstikker II: Ordinær kai for lasting/lossing av gods, dybde 6–8 m, lengde maks 85 m.

Kamfjordkai: ordinær kai kun for fortøyning, dybde 4 m , lengde 60 m.

Melding om utilstrekkelig mottaksordning

Melding om utilstrekkelig mottaksordning

Havnepriser 2021

Priser for Sandefjord kommunes sjøområder

SafeSeaNetNorway

SafeSeaNetNorway (ekstern lenk)

Private kaier

De fleste kaiavsnitt er sikret i henhold til ISPS – code.

 • Thor Dahl AS (+47 3348 3900)
  Thorøya:
  Ordinær kai, dybde 16 meter, lengde 140 meter.
  Meget god kai egnet for alle formål.
  Framnes:
  Kai 3, dybde 16 meter, lengde 210 meter.
  Kai 4, dybde 6,5 meter, lengde 150 meter.
  Kai 5, dybde 10 meter, lengde 125 meter
  Alle kaier er ordinære betongkaier.
 • Jahrestranda Næringspark AS (+47 3344 8800)
  Oljepiren. 20 meter lengde, maks lengde/dybde på skip er 140/7 meter.
 • Pronova Biocare AS
  Råvaremottak med egen kai.

Fiskerihavn

Sandefjord Havn forvalter kommunens småbåthavner med ca. 750 plasser, har moderne gjestehavn, og tilbyr tjenester og kaiplass til omegnens fiskeriflåte med moderne kai og kran.

Ordinær kai med 16t/m mobilkran for fiskefartøyer, dybde 4 m, lengde 80 m.

Sandefjord er kjent som en solid leverandør av fisk og skalldyrprodukter til store deler av Østlandet.

Cruise

Sandefjord havn arbeider for å tiltrekke seg cruiseturister til Vestfold og omegn. Havnen har kaiavsnitt med lengder og dybder for de største skipene.

Det finnes unike attraksjoner i Vestfold som er meget godt egnet for cruiseturisme.

Sandefjord lufthavn Torp ligger 15 min fra havnen og har destinasjoner over hele Europa, som igjen har tilknytning til hele verden.

Alt dette gjør Sandefjord og Vestfold til et attraktivt reisemål for turister og cruiseskip.

 

Sandefjord havn

Besøksadresse:

Strandpromenaden 18
3210 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 64 38

Kontaktperson: Karl Oskar Jørgensen

Tittel: Havnesjef

Telefon: 904 18 445 eller 33 41 64 39

Kontaktperson: Hilde Olsen

Tittel: Kundebehandler

Telefon: 33 41 64 38

Kontaktperson: Roy Lingelem

Tittel: Security officer (PSO)

Telefon: 992 03 452 eller 33 41 64 37

Åpningstid kontor alle hverdager kl. 8.00-15.30

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?