Sandefjord havn

Havnekontoret holder stengt for besøkende, grunnet korona-viruset og fare for smitte.

Vi er å treffe på mail / telefon / mobi

 Regler og råd for båtbruk under koronaepidemien

Kommunale småbåthavner

Søk om eller si opp båtplass

Småbåthavnene

Sandefjord kommune eier og forvalter 11 småbåthavner som varierer i størrelse og beliggenhet:

 • Hesteskoen 91 plasser
 • Stub 34 plasser
 • Granholmen 23 plasser
 • Tangen 109 plasser
 • Roa 139 plasser
 • Langeby 89 plasser
 • Flautangen 52 plasser
 • Skjellvika 63 plasser
 • Enge 65 plasser
 • Kilen 18 plasser
 • Huvik 10 plasser
Pris for båtplass

Havnene blir vedlikeholdt av midler fra den enkelte leietaker i form av et innskudd, og en årsleie som er basert på leide breddemeter. Leieforholdet gjelder for et helt år.

Når du sier opp båtplassen, får du tilbakebetalt innskuddsbeløpet i sin helhet.

Priser for leie av kommunal båtplass

Reglement for å leie båtplass
 1. Det er ikke tillatt å overdra eller låne ut (leie bort) båtplassen til andre. Hvis så skjer, har kommunen mulighet til å si opp leieforholdet og leie ut plassen til andre.
 2. Kortvarig utlån av båtplassen under ferier og lignende er tillatt når dette skjer ved melding om tidsrom for utlånet, leierens navn og båtregistreringsnummer til kommunene eller båtforening der slik er stiftet og villig til å administrere dette.
 3. Overdragelse mellom barn og foreldre og ektefelle kan godkjennes etter søknad.
 4. Båtplassen må ikke stå ubenyttet i mer en 2 - to - sesonger. Etter to sesonger plikter leieren å si opp plassen sin.
 5. Båten lengde er begrenset oppad til 30' på kommunens småbåtbrygger, og må ikke være bredere enn plassen er beregnet på.
 6. Båtens registreringsnummer skal meddeles kommunen. Dette gjelder også endringer.
 7. Dersom 2 eller flere eier båt sammen, må båten være registrert på den som står som leier av plassen.
 8. Dersom båtplassen sies opp før 1. april tilbakebetales årsavgiften i sin helhet.
 9. Retten til båtplass er ikke gyldig før kvittering for innbetaling foreligger. Leieren må betale den årsavgift som til enhver tid er gjeldene. Dersom innbetalingsfristen ikke overholdes, kan retten til båtplass bortfalle.
 10. Kommunen overtar intet for tyverier, hærverk eller skader som påføres båten av andre båter eller vær og vind.

Gjestehavn

I Sandefjord indre havn finnes to offentlige gjestehavner. Ta kontakt på telefon +47 941 81 037 hvis du har spørsmål om havnene.

Sandefjord Gjestehavn

Sandefjord Gjestehavn ligger sentralt i havnen med restauranter og museumsskipet "Southern Actor" som nærmeste naboer. Dette er havnen for de som liker litt sene kvelder med liv og røre.

Havnen har ca 60 plasser med dybder fra 2,5 til 4 m. Båtene fortøyes med baug eller akterende til kai. Havnen er meget godt beskyttet for vær og vind fra alle kanter. Strøm og vann.

Kort vei til sentrum, 20 minutter til Sandefjord lufthavn Torp, og fergeforbindelse flere ganger daglig til Strømstad.

Sandefjord MiljøMarina

Sandefjord MiljøMarina ligger sentralt i vestre del av havnen (Hesteskoen) syd for Rica Park Hotel. Dette er havnen for de som ønsker en roligere tilværelse i grønne omgivelser.

Havnen ligger i et grønt parkområde med flere muligheter for aktiviteter: minigolf, skateboardbane, Rica Park Hotells saltvannsbad. Det er kort vei til sentrum og dagligvarebutikker.

Havnen har ca. 30 gjesteplasser. Båtene fortøyes ved nye flytebrygger med bommer.

Havnen omfatter også en miljøbrygge med muligheter for bunkers og vann, samt septiktømmeanlegg.

Oppsamling av søppel i vannet

SpillTech AS fikk støtte fra Sandefjord havn og Innovasjon Norge for å utvikle en ny metode for å samle opp flytende gjenstander fra vannet i kaiområder. Produktet heter "PortBin" og har vært plassert ved Pir 4 i Sandefjord havn for uttesting siden juni 2016.

SpillTech-PortBin (ekstern lenke)

Trafikkhavn

Fergehavn

Sandefjord Havn eier og drifter Color Line og Fjord Line – terminal og kaianlegg for fergene mellom Sandefjord og Strømstad.

Seilingstider for fergene

Det fraktes ca. 1 360 000 passasjerer, 500 000 personbiler og 18 000 vogntog pr. år over denne linjen. For øvrig leies det ut kaier, bygninger og arealer til flere virksomheter i havnen.

Utstikker I: Fergekai med roro rampe, dybde 6,0 m, lengde maks 160 m.

Kommersiell havn

Sandefjord Havn leverer tjenester vedrørende skip og gods, havnetjenester som fortøyningstjenester, slepetjenester, kaiplass, og utleietjenester.

I havnen er det både offentlige og private kaiavsnitt som kan utføre tjenester til alle skip. Det er verkstedindustri i havnen og omegnen som leverer varer og tjenester til alle typer og størrelser av fartøyer.

Utstikker II: Ordinær kai for lasting/lossing av gods, dybde 6–8 m, lengde maks 85 m.

Kamfjordkai: ordinær kai kun for fortøyning, dybde 4 m , lengde 60 m.

 

Melding om utilstrekkelig mottaksordning

Melding om utilstrekkelig mottaksordning

Havnepriser 2020

Priser for Sandefjord kommunes sjøområder

SafeSeaNetNorway

SafeSeaNetNorway (ekstern lenk)

Private kaier

De fleste kaiavsnitt er sikret i henhold til ISPS – code.

 • Thor Dahl AS (+47 3348 3900)
  Thorøya:
  Ordinær kai, dybde 16 meter, lengde 140 meter.
  Meget god kai egnet for alle formål.
  Framnes:
  Kai 3, dybde 16 meter, lengde 210 meter.
  Kai 4, dybde 6,5 meter, lengde 150 meter.
  Kai 5, dybde 10 meter, lengde 125 meter
  Alle kaier er ordinære betongkaier.
 • Jahrestranda Næringspark AS (+47 3344 8800)
  Oljepiren. 20 meter lengde, maks lengde/dybde på skip er 140/7 meter.
 • Pronova Biocare AS
  Råvaremottak med egen kai.

Fiskerihavn

Sandefjord Havn forvalter kommunens småbåthavner med ca. 750 plasser, har moderne gjestehavn, og tilbyr tjenester og kaiplass til omegnens fiskeriflåte med moderne kai og kran.

Ordinær kai med 16t/m mobilkran for fiskefartøyer, dybde 4 m, lengde 80 m.

Sandefjord er kjent som en solid leverandør av fisk og skalldyrprodukter til store deler av Østlandet.

Cruise

Sandefjord havn arbeider for å tiltrekke seg cruiseturister til Vestfold og omegn. Havnen har kaiavsnitt med lengder og dybder for de største skipene.

Det finnes unike attraksjoner i Vestfold som er meget godt egnet for cruiseturisme.

Sandefjord lufthavn Torp ligger 15 min fra havnen og har destinasjoner over hele Europa, som igjen har tilknytning til hele verden.

Alt dette gjør Sandefjord og Vestfold til et attraktivt reisemål for turister og cruiseskip.

Kart - Fartsgrenser

I Sandfjord kommune er fartsgrensen for båt og vannscooter lik.

Sandefjord havn

Besøksadresse:

Strandpromenaden 18
3210 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 64 38

Kontaktperson: Karl Oskar Jørgensen

Tittel: Havnesjef

Telefon: 904 18 445 eller 33 41 64 39

Kontaktperson: Hilde Olsen

Tittel: Kundebehandler

Telefon: 33 41 64 38

Kontaktperson: Roy Lingelem

Tittel: Security officer (PSO)

Telefon: 992 03 452 eller 33 41 64 37

Åpningstid kontor alle hverdager kl. 8.00-15.30

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?