Aktivitet og mestring for voksne

Vi jobber med å fremme fysisk, psykisk og sosial helse og tilhørighet.