Vaksinering og smittevern

Smittevern er alle enkelttiltak som er med på å hindre at infeksjoner oppstår og spres i en befolkning. 

Koronavaksinering

Se informasjon om Oppfriskningsvaksinering med oppdatert koronavaksine på egen nettside

Reisevaksinering 

Reisevaksiner, flått og påfyllsvaksiner kan tas på Vaksinasjonskontoret. Vi tilbyr blant annet: 

  • Kikhoste, Difteri, Tetanus, Polio 
  • Flått
  • Hepatitt A
  • Hepatitt AB
  • Gulfeber (levende vaksine) 
  • Kolera (Dukoral)
  • Kolera (Vaxhora- levende vaksine) 

Les mer om reisevaksiner og finn priser og kontaktinformasjon på egen nettside

Vaksine mot sesonginfluensa 

For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner. Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg. Barn og unge i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig. 

Fastlegen har influensavaksiner for personer over 65 år og personer i risikogrupper. Apoteket tilbyr også influensavaksine til voksne. 

Les mer om vaksine mot sesonginfluensa på Helsenorge sine sider.

Tuberkulose

Hvis du kommer fra et land som har mye tuberkulose, og du skal oppholde deg mer enn tre måneder i Norge, må du kontrollere deg for tuberkulose. For spørsmål ta kontakt på e-post helse@sandefjord.kommune.no eller tlf 33 41 65 80.

Folkehelseinstituttets oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose.

Du må kontrollere deg for tuberkulose hvis du

  • jobber innen helse- eller barneomsorg og har vært på reise i noen av disse landene mer enn tre måneder
  • har jobbet i helsevesenet i disse landene selv om oppholdet var kortere tid enn tre måneder
  • jobber både i Norge og utlandet over tid - da er det viktig at du tar tuberkulosekontroll regelmessig

Folkehelseinstituttets oversikt over grupper med plikt til tuberkulosekontroll

Folkehelseinstituttets temasider om tuberkulose

Forskrift om tuberkulosekontroll

Smittevernarbeidet i Norge

Smittevernarbeidet i Norge er regulert gjennom lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. aug. 1994 (smittevernloven) med tilhørende forskrifter.