Bolig

Mange seniorer bor i boliger som ikke er tilpasset funksjonsendringer. Det kan være lurt å tilpasse boligen før behovet melder seg.

I linkene under finner du informasjon som kan bidra til at du kan bo lenger i eget hjem. 

Planlegge og tilpasse egen bolig

Økonomisk støtte

Søke om tilpasset leilighet

  • I Sandefjord kommune er det ni seniorsenter. Her er det aktivitetstilbud og åpen kafeteria for alle seniorer. Du kan søke om senterleilighet i seniorsenter. 
  • I seniorsentrene er det også korttidsleiligheter som kan tildeles ved midlertidig bobehov. Dette er ikke en tjeneste man kan søke om på samme måte som senterleilighet. Dette er en tjeneste som vurderes og tildeles ved behov. Noen tildeles fra bolig- og tjenestekontoret, andre tildeles fra senter og hjemmetjenester.