Fremtidsfullmakt

Ingen kan forutse når en hendelse gjør det nødvendig at noen andre ivaretar dine interesser. Du kan for eksempel bli utsatt for en ulykke eller plutselig sykdom. Det å opprette en fremtidsfullmakt er aktuelt for folk i alle aldre og livssituasjoner

En fremtidsfullmakt kan bidra til å forebygge unødige konflikter, som at hus blir stående og forfalle, fordi det ikke er avklart hvem som kan ta beslutninger. En fullmakt kan når som helst endres eller trekkes tilbake. Det kan være aktuelt hvis livssituasjonen endrer seg eller det er ønskelig å løse ting på en annen måte.

Les mer om fremtidsfullmakt på nettsidene til Statsforvalteren.