Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er viktig både for trivsel og psykisk og fysisk helse.

Private, ideelle og offentlige aktører gir en rekke tur- og treningstilbud som er tilpasset seniorer. Mange treningstilbud er gratis og krever ingen henvisning fra lege

Under ser du et utvalg av muligheter. Vi setter deg på sporet, veien må du gå selv.

Tur og trening - oversikt over tilbud

  • Aktiv i 100  i regi av Turistforeningen og Røde Kors
  • Balansetrening, gruppetilbud i regi av fysioterapeuter i kommunen.
  • Sterk og stødig gruppetilbud i regi av fysioterapeuter i kommunen. Spesielt rettet for deg som er senior.
  • Frisklivsentralens tilbud er et folkehelsetilbud for innbyggerne i kommunen. Tilbudet retter seg mot personer som ønsker å endre levevaner og bedre helsen.
  • Sykkeltur med Fjorden Sanitetsforening
  • Turgrupper og Aktivitetstilbud i regi av seniorsenter. De fleste sentrene har turgrupper som ledes av frivillige. Turene går til områder i nærområdet; til fots og/eller med ulike hjelpemidler. Organiserte rusleturer i nabolaget er i tillegg en fast ukentlig aktivitet på Møylandsenteret og Engveiensenteret

Informasjon om egeninnsats