Seniormagasin og informasjonsbrosjyre

Kommunen har utarbeidet et seniormagasin og en informasjonsbrosjyre for seniorer. De gir oversikt over tilbud, tjenester og muligheter som finnes for seniorer i kommunen. 

Seniormagasinet skal informere, motivere og inspirere. Magasinene er sendt ut til alle husstander i Sandefjord. Her finner du de også digitalt: 

I tillegg er det utarbeidet en informasjonsbrosjyre om tilbud, tjenester og muligheter. Brosjyren kan du få på seniorsentrene, på biblioteket, hos frivilligsentralene og fra de som eventuelt gir tjenester i hjemmet ditt. Du kan også lese informasjonsbrosjyren digitalt (PDF, 3 MB)