Tjenester, hjelpemidler og velferdsteknologi

Egen innsats er viktig for å kunne bo godt i eget hjem så lenge som mulig.  Ved å tilpasse egen bolig, bygge og ivareta relasjoner, delta i aktivitet og bruke egne ressurser - for eksempel som frivillig - investerer du i egen hverdag. I oversikten under finner du informasjon om noen av tjenestene og tilbudene som kan bidra til at du kan bo hjemme så lenge som mulig.

 

Mer informasjon om tjenester finner du på nettsiden Helsetjenester for voksne, tjenester og tilbud du kan søke om