Den kulturelle vandringsstaven

Den kulturelle vandringsstaven i Sandefjord ble etablert i 2006 etter et initiativ fra Eldrerådet i Sandefjord.

Hva er Den kulturelle vandringsstaven i Sandefjord?
I 2006 satte Eldrerådet i Sandefjord seg ned og laget et forslag om å lage et kulturprogram for seniorer, bygget over samme lest som Den kulturelle skolesekken (DKS). Den kulturelle skolesekken ble skapt og etablert i Sandefjord i 1997/1998, og viste seg å være et tiltak med suksess. Fra 2001 ble DKS-ordningen nasjonal.

Eldrerådet ønsket å bruke deler av denne modellen for å etablere noe liknende for de eldre i kommunen, og kom frem til navnet Den kulturelle vandringsstaven.

Nasjonalt heter ordningen Den kulturelle spaserstokken:
Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Gjennom ordningen skal det legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Les mer om DKV og se oppdatert program