Markedet for scenekunst

Markedet for Scenekunst i Sandefjord (MFS) er en nasjonal visningsarena for presentasjon, kjøp og salg av profesjonell scenekunst for barn og unge.

MFS presenterer et bredt scenekunsttilbud og er en møteplass for faglig utvikling hvor målet er å tilby den kvalitativt beste scenekunsten for barn og unge, samt øke kompetansen på området for både arrangører og utøvere. 

Markedet for scenekunst har utviklet seg til å bli en betydelig nasjonal leverandør av scenekunst til festivaler, kulturhus, bibliotek og til aktører i Den kulturelle skolesekken. 

Les mer om Markedet for scenekunst