Hogst i kantsoner

Miljøavdelingen hos Statsforvalteren stiller krav i forbindelse med hogst i kantsoner.

Veiledning for hogst i kantsoner mot vassdrag der kantsonen er omgitt av skog.