Veterinærvakt

Veterinærvakten skal yte veterinærhjelp, primært til produksjonsdyr og hest. 

Vakttjenesten er nedfelt i avtale mellom KS og Den norske veterinærforeningen. Det ligger følgende plikter for veterinærvakt i avtalen: 

Deltaker i veterinærvakt som har vakt, skal være tilgjengelig, være beredt til og sørge for uten ugrunnet opphold å: 

oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven § 14 

yte veterinærhjelp som bør ytes innen det området vakten omfatter før neste hverdag av dyrehelse-, dyrevern - eller næringsmessige hensyn  

ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse 

Primær veterinærvakt tar seg av alle typer henvendelser, men dekker hovedsakelig produksjonsdyr og hest (store dyr). 

Hvis veterinæren i Sandefjord er ute på oppdrag kan kjæledyreiere i nød anbefales å ta kontakt med smådyrklinikker som har vaktordninger, for eksempel:  

Tønsberg Dyreklinikk (kommunal veterinærvakt med ansvar for stordyr i sin region) 
Vestfold Dyrehospital i Horten   
AniCura Jeløy Dyresykehus i Moss 
ABCDyreklinikk i Drammen   
Evidensia i Oslo 
Veterinærhøgskolen Dyresykehuset i Ås   

(Send gjerne  e-post med info/link til landbrukskontoret  med info/link til landbrukskontoret om klinikker med døgnvakt for oppdatering/endringer av hjemmesiden.)

 Hvis det gjelder et skadet eller sykt vilt, løshund eller ulovlig hunderase, ta kontakt med politiet på telefon 02800 eller se www.politi.no