Møterom på rådhuset

Kommunestyresalen, formannskapssalen, kantina og møterommene lånes ut til kommunale og kommunalpolitiske grupper. Rommene kan også leies ut til alminnelig møtevirksomhet av sporadisk karakter.

 • Kommunestyresalen, formannskapssalen, kantina og møterommene lånes ut til kommunale og kommunalpolitiske grupper. Servering etter avtale med forvalteren.
 • Kommunestyresalen, møterommene og kantina med siderom kan leies ut til alminnelig møtevirksomhet av sporadisk karakter.
 • Møterommene og kantina leies som regel ikke ut på formiddagen.
 • Servering/bespisning om kvelden for kommunale og kommunalpolitiske grupper skal fortrinnsvis foregå i kantina eller siderommet.

Utleiepriser

Tekniske hjelpemidler

 • Tekniske hjelpemidler, tusjtavle og flip-over, kan leies for 131 kroner pr. gang pr. enhet.  
 • Projektor kan leies for 431 kroner.  
 • Filmapparat og lysbildeapparat leies ikke ut.

Avaler og bestemmelser

 • Kommunestyresalen kan leies ut fast til sang- og musikkøvelser. Dette krever en særavtale som må legges fram for formannskapet.
 • Ved utleie til arrangementer av spesiell karakter kan teknisk sjef inngå særavtaler med leietaker. Formannskapet skal underrettes om avtalen.
 • Utlåns- og utleievirksomheten administreres av forvalteren, som også krever inn leie.
 • Forvalteren lager rapport om utlåns-/utleievirksomheten to ganger i året, pr. 30.06 og 31.12.

Disse reglene kan når som helst endres av formannskapet.

Kontaktinformasjon

Jan Helge Johansen er ansvarlig for møtebookingen:  jan.helge.johansen@sandefjord.kommune.no 
Det er også mulig å ringe sentralbordet på rådhuset: 33 41 60 00