Næring

Sandefjord skal:

  1. Være regionens mest offensive tilrettelegger for næringslivet
  2. Være en levende by og en kommune med høy bostedsattraktivtet
  3. Bidra til at næringslivet har tilgang til relevant arbeidskraft og at flere deltar i arbeidslivet