Fergene og kommersiell havn

Sandefjord Havn eier og drifter terminal og kaianlegg for ferge mellom Sandefjord og Strømstad.

Det fraktes ca. 1 360 000 passasjerer, 500 000 personbiler og 18 000 vogntog pr. år over denne linjen. For øvrig leies det ut kaier, bygninger og arealer til flere virksomheter i havnen.

Utstikker I: Fergekai med roro rampe, dybde 6,0 m, lengde maks 160 m.

Kommersiell havn

Sandefjord Havn leverer tjenester vedrørende skip og gods, havnetjenester som fortøyningstjenester, slepetjenester, kaiplass, og utleietjenester.

I havnen er det både offentlige og private kaiavsnitt som kan utføre tjenester til alle skip. Det er verkstedindustri i havnen og omegnen som leverer varer og tjenester til alle typer og størrelser av fartøyer.

Utstikker II: Ordinær kai for lasting/lossing av gods, dybde 6–8 m, lengde maks 85 m.

Kamfjordkai: ordinær kai kun for fortøyning, dybde 4 m , lengde 60 m.

Cruise

Sandefjord havn arbeider for å tiltrekke seg cruiseturister til Vestfold og omegn. Havnen har kaiavsnitt med lengder og dybder for de største skipene.

Det finnes unike attraksjoner i Vestfold som er meget godt egnet for cruiseturisme.

Sandefjord lufthavn Torp ligger 15 min fra havnen og har destinasjoner over hele Europa, som igjen har tilknytning til hele verden.

Alt dette gjør Sandefjord og Vestfold til et attraktivt reisemål for turister og cruiseskip.