Leie båtplass

Sandefjord kommune eier og forvalter 12 småbåthavner som varierer i størrelse og beliggenhet. Havnene blir vedlikeholdt av midler fra den enkelte leietaker i form av et innskudd, og en årsleie som er basert på leide breddemeter. 

Leie av båtplass

 Søk om båtplass

Leieforholdet gjelder for et helt år. Når du sier opp båtplassen, får du tilbakebetalt innskuddsbeløpet i sin helhet.

De 12 småbåthavnene finner du på følgende plasser: 

 • Enge - 64 plasser - har utsettingsrampe
 • Flautangen - 52 plasser
 • Granholmen - 23 plasser
 • Hesteskoen - 91 plasser
 • Huvik - 10 plasser
 • Kilen - 18 plasser - har utsettingsrampe
 • La Scala - 5 plasser
 • Langeby - 89 plasser
 • Roa -139 plasser - har utsettingsrampe
 • Skjellvika - 61 plasser
 • Stub - 34 plasser
 • Tangen -109 plasser - har utsettingsrampe

Priser og reglement

Priser for leie av kommunale båtplasser

Reglement for leie av båtplasser (PDF, 106 kB)

Her finner du småbåthavnene