Ettersøk og skadd eller sykt vilt

Hvis du kommer over fugl eller annet dyr som er skadet eller sykt, har du plikt til å hjelpe. Dette står i dyrevelferdsloven.

Avtale om tilgang på ettersøkshund

Alle som skal jakte på elg, hjort eller rådyr og som ikke har egen godkjent ettersøkshund, skal ha en skriftlig avtale om tilgang på godkjent ettersøkshund.

Organisering av kommunale ettersøk

Kommunen har ansvar for å ta seg av skadet vilt. Vanligvis er det i forbindelse med påkjørsel av bil eller tog. Viltnemnda som politisk utvalg er nedlagt i Sandefjord, men de praktiske oppgavene ivaretas av et kommunalt ettersøkskorps (fallviltjegere).

Hvis du kontakter politiet, vil de formidle videre til vårt ettersøkskorps. 

Kommunen har ikke ansvar for friske dyr som oppleves som skadedyr.

Hvis du kommer over skadet vilt, kan du ringe:

Politiets vakttelefon: 02800

Kommunens vakttelefon: 91 34 90 65

Hva skal du gjøre når du kommer over et skadet dyr?

Du har plikt til å hjelpe dyr som lider, og dette kan du lese mer om hos Mattilsynet.

Hvis det er snakk om skadet storvilt, skal du kontakte politiet og/eller kommunens vakttelefon.

Dyresykdommer hos ville dyr

Kan den syke hjorten ha skrantesyke? Les om skrantesjuke på hjortevilt.

Kan den syke fuglen ha fugleinfluensa? Les mer om fugleinfluensa.