Jaktrapportering

Alle som har betalt jegeravgift skal rapportere jakt- og fangstutbytte til Statistisk sentralbyrå, selv om man ikke har jaktet. Rapportering skjer via Altinn.

Småviltjakt

Formålet med undersøkelsen er å lage offisiell statistikk om utbyttet fra småviltjakta. I tillegg skal undersøkelsen kartlegge hvor mange jegere som har deltatt i jakt på viltartene som det er åpnet for jakt på.

For jakt på bever i Sandefjord kommune skal du i tillegg rapportere til kommunen, jf. eget avsnitt under.

Storviltjakt

For elg, hjort og rådyr skal valdansvarlig representant rapportere sett hjort, sett elg og årlig fellingsresultat til kommunen innen 14 dager etter endt jakt. Fra 2019 er det lagt til rette for at alle skal kunne rapportere via Hjorteviltregisteret eller via app på telefonen (app kan lastes ned fra Google play (Android) eller Apple store (iPhone)). Du logger på med jegernummer (står på jegeravgiftskortet) og fødselsnummer. Dersom du har rapportert via Hjorteviltregisteret eller app på telefonen har kommunen mottatt rapporten din og du trenger ikke rapportere i etterkant av jakta.

Veiledning for rapportering (PDF, 424 kB)

Sjekkliste for god rapportering av sett elg/hjort.

Dersom du har løst jaktkort på både elg og hjort skal det registreres data på både sett elg og sett hjort for alle timene du var på jakt.

For rådyr skal du kun rapportere på felte dyr (ikke sette dyr), men vær obs på at dersom du samtidig har løst hjortekort skal føre sett hjort for alle timene du er på jakt, selv om du ikke har sett eller skutt hjort.  

Rapportering til kommunen ved jakt på bever i Sandefjord

Beverjakta foregår fra første oktober til 30. april hvert år. Kommunen gir ikke lenger fellingstillatelser for bever, men hvert enkelt grunneierlag, elveeierlag eller grunneier er ansvarlig for at rapport om felt bever og sett bever rapporteres kommunen innen 14 dager etter avsluttet jakt. Det skal rapporteres på voksen hann, voksen hunn, ungdyr hann, ungdyr hunn. Dersom voksen hunn har foster, skal det også rapporteres. I tillegg rapporteres beverjakt som normalt til Statistisk sentralbyrå på lik linje med annet småvilt.

Last ned rapporteringsskjema for sett bever

Last ned rapportskjema for felt bever

Lenke til nasjonal forskrift om bever

Lenke til lokal forskrift om bever i Sandefjord kommune

Forvaltningsplan for bever i Sandefjord kommune (PDF, 2 MB)