Jakttider, fellingsavgift og viltfond

Miljødirektoratet har fastsatt jakttider i forskrift som gjelder fra 1. april 2022 til 31.03.2028

Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun

Nye jakttider som gjelder fra 1. april 2022 (PDF, 56 kB)

Fellingsavgift

Miljødirektoratet fastsetter maksimumsnivå på fellingsavgifter på hjort, elg og villrein. Sandefjord kommune har vedtatt å følge maksimumssatsene. 

Fellingsavgiften skal betales til kommunens viltfond.

Gjeldende satser for fellingsavgiftene kan du finne hos Miljødirektoratet.

Viltfondet

Alle kommuner som har åpnet for jakt på elg og/eller hjort, skal etablere et kommunalt viltfond. Inntektene til kommunale viltfond er den offentlige fellingsavgiften for elg og hjort og fondets årlige avkastning.

Hvordan viltfondet administreres kan du lese om i forskrift om kommunale viltfond mm.