Organisasjon og administrasjon

Sandefjord kommune har rundt 5000 ansatte. Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder. 

Bruk rullefelt (scrollbar) under figur for å se hele innholdet.