Innsatstrappa

Innsatstrappa i Sandefjord kommune skal vise hvordan tjenestene våre henger sammen med hverandre og er til nytte for innbyggerne.

 

 

«Stadig flere står utenfor arbeidslivet, og det er ikke lenger mulig å bemanne seg ut av utfordringene. De ansatte vi trenger, finnes ikke. Gapet blir dermed umulig å fylle med rekruttering. Derfor trenger vi nye løsninger og helhetlig innsatstrapp er en del av løsningen.»

Bjørn Gudbjørgsrud, kommunedirektør i Sandefjord